Edukacija volontera udruge POZOR!

Edukacija volontera udruge POZOR!

U sklopu projekta „Formula za znanost“ u svrhu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, educirani su volonteri Udruge POZOR! – Projekti i obrazovanje za održivi razvoj. Educirani volonteri će sudjelovati u provedbi radionica za učenike srednjih škola. Za...
Edukacija volontera

Edukacija volontera

U sklopu projekta „Formula za znanost“ u svrhu jačanja kapaciteta organizacija civilnog društva, educirani su volonteri Udruge POZOR! – Projekti i obrazovanje za održivi razvoj. Educirani volonteri će sudjelovati u provedbi radionica za učenike srednjih škola. Za...
Volonteri – pridružite nam se!

Volonteri – pridružite nam se!

Udruga POZOR! nudi mogućnost volontiranja na radionicama u sklopu projekta “Formula za znanost”. Želiš li biti sastojak malo drugačije formule? Zašto ne spojiti to sve u jedno? Voliš pomagati, a uz to voliš i razumiješ kemiju? Misliš da je poznavanje...
Skip to content