Posjet muzeju Marie Curie

by | lip 5, 2022

Članovi tima posjetili su muzej Marie Curie u Parizu u svrsi usvajanja novih iskustava i primjera dobre prakse. Muzej sadrži mnogo interatkvinog sadržaja, a fokus muzeja je na radiološka istraživanja. Kroz mali hologram sa puno vizualnih i auditivnih sadržaja prikazan je život Marie Curie, te je na cilj muzeja približiti temu znanosti osobama kojima znanost nije bliska.

Muzej se nalazi u sklopu Instituta za radij, kojega je u biti osnovala obitelj Curie i koji je i danas jedan od najpoznatijih centara koji se bave istraživanjem i pronalaženjem lijekova za liječenje različitih vrsta karcinoma.

Još uvijek imaju u potpunosti originalno sačuvanu i postavljenu radnu sobu i prvi laboratorij u kojima je radila Marie Curie. U sklopu muzeja interaktivno su prikazana najveća dostignuća u medicini i znanosti za koje je zaslužna obitelj Curie, ponajviše Marie. U razgovoru sa kustosicom muzeja saznala sam da im često u posjetu, osim studenata, dolaze i manja djeca, što je ostavilo dojam na članove tima s obzirom da je orijentacija udruge u velikom dijelu na djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, te u udruzi provodimo razne STEM radionice upravo s navedenom populacijom.

 

Volim kemiju

Volim kemiju

Pripremite se za dozu šećera. Pogledajte male kemičare koji su u sklopu projekta Formula za znanost (UP.04.2.1.10) odradili svoj prvi pokus. Djeca su na prvom susretu naučila nešto o kemijskom priboru, što je kemija, zašto služe pokusi i koja im je svrha, kako se...

Učenički dom Novi Zagreb

Ciklus radionica „Formula za znanost“ započeo je uvodnim pozdravom, upoznavanjem učenikas projektom Formula za znanost i radionicom „Formula za znanost“. Svaki od učenika dobio je prije ulaska u prostor bijelu kutu. Trajanje svake radionice bilo je 120minuta.Na prvom...

Pokusi u Virovitici

Pokusi u Virovitici

Radionice projekta „Formula za znanost“ su započele kratkim uvodnim predavanjem i upoznavanjem učenika s tematikom pokusa koje će odrađivati. Radionice su trajale 120 min. Volonterke su prije početka učenike upoznale s potrebnim kemijskim priborom, kemikalijama i...

Skip to content