Posjet muzeju Marie Curie

by | lip 5, 2022

Članovi tima posjetili su muzej Marie Curie u Parizu u svrsi usvajanja novih iskustava i primjera dobre prakse. Muzej sadrži mnogo interatkvinog sadržaja, a fokus muzeja je na radiološka istraživanja. Kroz mali hologram sa puno vizualnih i auditivnih sadržaja prikazan je život Marie Curie, te je na cilj muzeja približiti temu znanosti osobama kojima znanost nije bliska.

Muzej se nalazi u sklopu Instituta za radij, kojega je u biti osnovala obitelj Curie i koji je i danas jedan od najpoznatijih centara koji se bave istraživanjem i pronalaženjem lijekova za liječenje različitih vrsta karcinoma.

Još uvijek imaju u potpunosti originalno sačuvanu i postavljenu radnu sobu i prvi laboratorij u kojima je radila Marie Curie. U sklopu muzeja interaktivno su prikazana najveća dostignuća u medicini i znanosti za koje je zaslužna obitelj Curie, ponajviše Marie. U razgovoru sa kustosicom muzeja saznala sam da im često u posjetu, osim studenata, dolaze i manja djeca, što je ostavilo dojam na članove tima s obzirom da je orijentacija udruge u velikom dijelu na djecu predškolske i osnovnoškolske dobi, te u udruzi provodimo razne STEM radionice upravo s navedenom populacijom.

 

Što smo u pariškom Gradu znanosti naučili o promociji znanosti

Što smo u pariškom Gradu znanosti naučili o promociji znanosti

Grad znanosti i industrije u Parizu, ostavlja bez riječi. Čitav Grad je zapravo prostor namijenjen za slobodno vrijeme i kulturu s različitim interaktivnim sadržajima za djecu i mlade. Grad opravdava ono što u nazivu imena nosi, grad. Namijenjen je djeci i mladima i u...

Zanimljivi kemijski pokusi oduševili više od 100 učenika

Zanimljivi kemijski pokusi oduševili više od 100 učenika

U sklopu projekta „Formula za znanost“ održane su radionice pod nazivom „Formula za znanost“. Radionice su održane 6. svibnja 2022. godine. na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu koji je ujedno i partner na projektu. Na radionicama je...

Skip to content